האם זה הרגע הכון להשקעת נדל”ן בארה”ב

האם זה הרגע הכון להשקעת נדל"ן בארה"בהמשבר הכלכלי העולמי החל ממשבר שוק הנדל”ן בארה”ב. המחירים בשוק הנדל”ן בארה”ב ירדו במדינות שונות בממוצע בין 35% ל-70%, כאשר בין המדינות שספגו את הירידה הקשה ביותר נמצאות נבדה ופלורידה. נדל”ן מניב בחרה להתמקד באיתור הזדמנויות ונכסי נדל”ן בערים מרכזיות, המוגדרות כמטרופולין המשמשות כמרכז עסקים ו/או תיירות, בניגוד לפריפריה, לדוגמא: נדל”ן בוגאס, נדל”ן בניו יורק ונדל”ן במיאמי. השקעות נדל”ן בערים מסוג זה מוכיחות עצמן, ראשית באספקט התשואה על ההון במכירה וגם בתשואה החודשית והשנתית על ההשקעה. באזורים בהם בחרנו להתמקד, האוכלוסיה משתייכת לשכבה סוציואקונומית גבוהה, השכירות גבוהה יותר ולכן השוכרים שומרים על מצבו האיכותי של הנכס. לשיקולים מעין אלו יש השפעה ישירה על התשואה בטווח הארוך.

שוק הנדל”ן האמריקאי משוכלל ומתקדם מאוד ביחס לארצות אחרות. ניתן להעריך את שוויים המדוייק של הנכסים באמצעות השוואה לנכסים דומים שנמכרו לאחרונה באזור.
ניתן לדעת את כל המחירים ההיסטוריים של הנכס עצמו, באם וכאשר הנכס החליף ידיים.
ניתן לבדוק את גובה המשכנתא של כל אחד מהבעלים הקודמים ועוד.

מרגע ההחלטה על רכישת הנכס וההתקשרות החוזית עם בעל הנכס המוכר, ישנה תקופת “CLOSING” (סגירה) של בין 14-90 יום, תלוי במורכבות העסקה. בתקופה זו אנו עורכים את כל הבדיקות על הנכס באמצעות הנציגים המקומיים שלנו בכל אזור, בדיקות אלו כוללות בין השאר:

• בדיקת שמאי מקיפה, בכדי לגלות נזקים שאינם נראים במבט ראשון.
• ניקוי כל חובות העבר שישנם על הנכס.
• בדיקות נוספות שמטרתן להעביר את הנכס בטאבו על שם הרוכש, כאשר הוא נקי מכל חוב ו/או שיעבוד.

כלים אלו ועוד מאפשרים שקיפות מלאה וקבלת החלטה אחראית לגבי הנכס הנרכש. לחברת נדל”ן מניב שיתופי פעולה אסטרטגיים עם נציגים מקומיים ותיקים ומנוסים שהוכיחו מצויינות, בכל עיר בה אנו פועלים. לאחר תהליך הרכישה אנו מעניקים ניהול נכסים ואפשרות קניית דירה ישירות מהמוכר.

המטפל בין השאר בכל השוטף

• איתור דיירים איכותיים.
• גביית כספים.
• שליחת דו”חות חודשיים המפרטים הכנסות והוצאות.
• הגשת דוחות מס עבורכם.
• שיפוץ הנכס במידת הצורך ועוד.